Ποιοί Είμαστε

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
Η ΜΠΑΛΟΥΚΑS Τεχνική Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011, από τον Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης Απόστολο Α. Μπαλούκα με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

 

Η εταιρεία δημιουργήθηκε για να καλύψει όλα τα σύγχρονα ενεργειακά ζητήματα που αφορούν την βιοκλιματική δόμηση και τις ενεργειακές ηλεκτρομηχανολογικές κατασκευές. Θέματα όπως οι βιοκλιματικές κατοικίες, τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, οι αναβαθμίσεις επαγγελματικών χώρων, τόσο σε οικοδομικό επίπεδο όσο και σε ηλεκτρομηχανολογικό, η ενεργειακή επιθεώρηση, καθώς και έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν τον βασικό κορμό δραστηριοτήτων της. Επίσης, στους τομείς δραστηριοποίησης συγκαταλέγεται η παροχή τεχνικών συμβουλών και η ανάληψη καθηκόντων επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
Η φιλοσοφία της επιχείρησής μας είναι η ποιοτική δουλειά και η έγκαιρη παράδοση του εκάστοτε έργου. Με το έμπειρο προσωπικό, την σωστή διοίκηση και τον έλεγχο που ασκούμε παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

 

Η ΜΠΑΛΟΥΚΑS Τεχνική εταιρεία είναι μια δυναμικότατη εταιρεία, που εξελίσσεται συνεχώς εφαρμόζοντας τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης έτσι ώστε να διατηρεί υψηλή ικανότητα ανταγωνισμού σε σχέση με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς στους τομείς αυτούς. Το κύριο χαρακτηριστικό της επιχείρησης μας είναι η εύρεση ποιοτικών λύσεων που συνάδουν πάντα με την εξοικονόμηση ενέργειας, ακόμη και για τις πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις, καθώς δίνει τη μέγιστη προσοχή κι έμφαση στη μείωση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον συνεισφέροντας στο ευ ζην των πελατών μας.