Κατασκευές- Ανακαινίσεις

rebuild

Η ΜΠΑΛΟΥΚΑS Tεχνική εταιρεία αναλαμβάνει εργολαβικά την κατασκευή οποιουδήποτε ηλεκτρομηχανολογικού ή βιομηχανικού έργου. H κατασκευή των έργων γίνεται από τα συνεργεία μας τα οποία είναι στελεχωμένα από έμπειρους τεχνικούς. Όλα τα συνεργεία μας είναι εφοδιασμένα με ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού, με την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να εκτελέσουν οποιασδήποτε δυσκολίας και πολυπλοκότητας έργο.

Παρέχουμε μεγάλη ευελιξία στους πελάτες μας ως προς τον τρόπο συνεργασίας και συγκεκριμένα μπορούμε να αναλάβουμε την κατασκευή ενός ηλεκτρομηχανολογικού έργου με όλους τους δυνατούς τρόπους ανάλογα με τις προτιμήσεις του εκάστοτε πελάτη μας.

 

  • Πλήρης κατασκευή με τα υλικά και τον εξοπλισμό και παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία (πλήρης εργολαβία με το κλειδί στο χέρι).
  • Πλήρης κατασκευή με τα υλικά αλλά χωρίς τον εξοπλισμό και παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία.
  • Πλήρης κατασκευή χωρίς υλικά και χωρίς εξοπλισμό (μόνο εργασία – φατούρα) και παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία.

 

 

Σε όλες τις άλλες μορφές συνεργασίας καθώς και για σύνθετα ή μεγάλα ηλεκτρομηχανολογικά και βιομηχανικά έργα ο εκάστοτε πελάτης θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής με βάση την οποία θα δώσουμε προσφορά και θα εκτελέσουμε το έργο. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, μπορούμε να αναλάβουμε εμείς την εκπόνησή της.