Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

epi8ewriseisΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.ΕΝ.Α.Κ., που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • Ανάθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης
  • Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου
  • Προετοιμασία Ενεργειακής Επιθεώρησης- Συλλογή Στοιχείων Κτιρίου
  • Επιθεώρηση Κτιρίου
  • Υπολογισμοί & Ανάλυση Αποτελεσμάτων
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Π.Ε.Α.)

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις είναι αποφασιστικής σηµασίας για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας, αλλά και για την εξασφάλιση των στόχων της Ενεργειακής Διαχείρισης.

Η εταιρεία μας  είναι Πιστοποιημένος ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ εγγεγραμμένος στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναλαμβάνει να εκδώσει Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) για κάθε είδος κτήριο και κατοικία άμεσα,εμπεριστατωμένα και πάνω απ’ όλα οικονομικά.

Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ισχύει για 10 χρόνια και είναι πλέον υποχρεωτικό σε περίπτωση ενοικίασης ή μεταβίβασης για όλα τα υφιστάμενα αλλά και νέα κτήρια ή τμήματα κτηρίων με χρήση κατοικίας ή καταστήματος ή επαγγελματικού χώρου (εκτός των κτηρίων με χρήση βιομηχανίας, βιοτεχνίας, αποθήκης, συνεργείου κ.λ.π.)

Από αρχές του 2016 είναι πλέον απαραίτητο και για κτίσματα κάτω των 50 τ.μ.

Έκδοση ΠΕΑ απαιτείται επίσης και για την ένταξη μιας κατοικίας στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων ”εξοικονομώ κατ’οίκων”του ΥΠΕΚΑ.

Ερχόμαστε στο χώρο σας για να κάνουμε την αυτοψία και για να παραλάβουμε οποιοδήποτε έγγραφο χρειάζεται και άμεσα εκδίδουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό και σας το παραδίδουμε.