Τεχνικός Ασφαλείας

asfaleias-texnikos-600x450

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία υπηρεσιών κάλυψης Τεχνικού Ασφαλείας της επιχείρησής σας.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας δηλώνεται στην Επιθεώρηση Εργασίας και είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού, αλλά και για την εφαρμογή όλων εκείνων των μέτρων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και αποσκοπούν στην αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν (1) εργαζόμενο, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ). Ο ΤΑ παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ΤΑ καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.