Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

 

Home electronic project

Διαθέτουμε όλα εκείνα τα εφόδια ώστε να μπορούμε να δώσουμε λύσεις, μελέτες και κατασκευές απόλυτα συμβατές με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και να προσφέρουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρολογικών έργων που διέπονται από ασφάλεια, ποιότητα και σύγχρονη αντίληψη.

Η ΜΠΑΛΟΥΚΑS Τεχνική εταιρεία αναλαμβάνει την μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή για:

  • Συμβατικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης κτιριακών έργων (φωτισμός- κίνηση – συμβατικός αυτοματισμός).
  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας με έξυπνα συστήματα διαχείρισης τύπου instabus-έξυπνο σπίτι και τύπου BEMS.
  • Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές συμβατικού αυτοματισμού καθώς και αυτοματισμού με PLC.
  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες κατοικιών και επιχειρήσεων καθώς και σε φωτοβολταϊκά πάρκα.
  • Ηλεκτρική εγκατάσταση γεννήτριας και UPS.
  • Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας-αλεξικέραυνα-συστήματα προστασίας απο υπερτάσεις.
  • Εγκαταστάσεις πάσης φύσεως γειώσεων (θεμελιακή γείωση, περιμετρική γείωση, τριγωνικές γειώσεις, γειώσεις τύπου X με πλάκες).

 

Με την συνεργασία έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργείων εγγυόμαστε ασφαλείς και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.