Μελέτες Πυρασφάλειας

pirasfaliaΗ ΜΠΑΛΟΥΚΑS Tεχνική εταιρεία αναλαμβάνει την μελέτη πυρασφάλειας για κάθε είδος επαγγελματικούς χώρους.Εξειδικευμένος Μηχανολόγος  μηχανικός ασχολείται πέρα από την έκδοση μιας εμπεριστατωμένης μελέτης πυροπροστασίας και με όλα εκείνα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για μια άρτια εγκατάσταση πυρασφάλειας.

 

Η εταιρεία μας προσφέρει μελέτες πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης καθώς και την κατασκευή για εγκαταστάσεις:

 

  • Πυρανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων.
  • Πυρόσβεσης, απλών πυροσβεστικών δικτύων νερού με πυροσβεστικούς κρουνούς.
  • Πυρόσβεσης αυτόματων υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων κατάσβεσης με πυροσβεστικές φωλιές και αυτόματα αντλιτικά πυροσβεστικά συγκροτήματα.
  • Αυτόματων υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων κατάσβεσης ολικού καταιονισμού με sprinklers και αυτόματα αντλιτικά πυροσβεστικά συγκροτήματα.
  • Τοπικού συστήματος εφαρμογής για φούσκες.
  • Τοπικού συστήματος εφαρμογής για χώρους ηλεκτροστασίων, κεντρικών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογισμών και υποσταθμών μέσης τάσης.