Ανανεώσιμες Πήγες Ενεργείας

ananewsimes

Η ΜΠΑΛΟΥΚΑS Tεχνική εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας και θέτει ως πρωταρχικό στόχο, πέρα από την προώθηση της πράσινης ενέργειας, το οικονομικό όφελος για κάθε της πελάτη.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, ο ήλιος (φωτοβολταϊκά), η βιομάζα, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχάς, για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Δεύτερον, πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα.

 

Η  ΜΠΑΛΟΥΚΑS Tεχνική εταιρεία παρακολουθώντας ανελλιπώς όλες τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στον συγκεκριμένο τομέα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν την παραγωγή <<πράσινης>> ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα καθώς και ανεμογεννήτριες.

Επιλέγουμε εξοπλισμό από το ελεύθερο εμπόριο με βάση αποκλειστικά τα ποιοτικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια. Στόχος είναι ο συνδυασμός της ύψιστης ενεργειακής απόδοσης σε συνάρτηση με το χαμηλότερο δυνατό κατασκευαστικό κόστος.