Μελέτες Έκδοσης Αδειών

Εκπονούμε άμεσα και αξιόπιστα μελέτες έκδοσης αδειών επιχειρήσεων (ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας) καθώς και οικοδομικές άδειες κτηρίων και κατοικιών (ηλεκτρομηχανολογικές και κτηριακές μελέτες).

Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος
Η πολύχρονη εμπειρία μας στην έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μας καθιστούν μια αξιόπιστη και συμφέρουσα επιλογή  για την πλήρη διεκπεραίωση του φακέλου σας στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρηση σας.
Περισσότερα
Μελέτες Οικοδομικών Aδειών
Η ΜΠΑΛΟΥΚΑS Τεχνική εταιρεία εκπονεί ηλεκτρομηχανολογικές και ενεργειακές μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας και αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση τους στα αρμόδια Πολεοδομικά Γραφεία.
Περισσότερα
Μελέτες Πυρασφάλειας
Για την εκπόνηση και την διεκπεραίωση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία της μελέτης πυρασφάλειας για πάσης φύσεως και χρήσης κτήρια και επιχειρήσεις εμπιστευτείτε μας και τα χρήματα σας θα πιάσουν τόπο.
Περισσότερα