Archives for Υπηρεσίες

Κατασκευές- Ανακαινίσεις

rebuild

Η ΜΠΑΛΟΥΚΑS Tεχνική εταιρεία αναλαμβάνει εργολαβικά την κατασκευή οποιουδήποτε ηλεκτρομηχανολογικού ή βιομηχανικού έργου. H κατασκευή των έργων γίνεται από τα συνεργεία μας τα οποία είναι στελεχωμένα από έμπειρους τεχνικούς. Όλα τα συνεργεία μας είναι εφοδιασμένα με ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού, με την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να εκτελέσουν οποιασδήποτε δυσκολίας και πολυπλοκότητας έργο.

Παρέχουμε μεγάλη ευελιξία στους πελάτες μας ως προς τον τρόπο συνεργασίας και συγκεκριμένα μπορούμε να αναλάβουμε την κατασκευή ενός ηλεκτρομηχανολογικού έργου με όλους τους δυνατούς τρόπους ανάλογα με τις προτιμήσεις του εκάστοτε πελάτη μας.

 

 • Πλήρης κατασκευή με τα υλικά και τον εξοπλισμό και παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία (πλήρης εργολαβία με το κλειδί στο χέρι).
 • Πλήρης κατασκευή με τα υλικά αλλά χωρίς τον εξοπλισμό και παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία.
 • Πλήρης κατασκευή χωρίς υλικά και χωρίς εξοπλισμό (μόνο εργασία – φατούρα) και παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία.

 

 

Σε όλες τις άλλες μορφές συνεργασίας καθώς και για σύνθετα ή μεγάλα ηλεκτρομηχανολογικά και βιομηχανικά έργα ο εκάστοτε πελάτης θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής με βάση την οποία θα δώσουμε προσφορά και θα εκτελέσουμε το έργο. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, μπορούμε να αναλάβουμε εμείς την εκπόνησή της.

 

 

 

Read more

Τεχνικός Ασφαλείας

asfaleias-texnikos-600x450

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία υπηρεσιών κάλυψης Τεχνικού Ασφαλείας της επιχείρησής σας.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας δηλώνεται στην Επιθεώρηση Εργασίας και είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού, αλλά και για την εφαρμογή όλων εκείνων των μέτρων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και αποσκοπούν στην αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν (1) εργαζόμενο, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ). Ο ΤΑ παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ΤΑ καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

Read more

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

epi8ewriseisΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.ΕΝ.Α.Κ., που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • Ανάθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης
 • Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου
 • Προετοιμασία Ενεργειακής Επιθεώρησης- Συλλογή Στοιχείων Κτιρίου
 • Επιθεώρηση Κτιρίου
 • Υπολογισμοί & Ανάλυση Αποτελεσμάτων
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Π.Ε.Α.)

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις είναι αποφασιστικής σηµασίας για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας, αλλά και για την εξασφάλιση των στόχων της Ενεργειακής Διαχείρισης.

Η εταιρεία μας  είναι Πιστοποιημένος ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ εγγεγραμμένος στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναλαμβάνει να εκδώσει Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) για κάθε είδος κτήριο και κατοικία άμεσα,εμπεριστατωμένα και πάνω απ’ όλα οικονομικά.

Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ισχύει για 10 χρόνια και είναι πλέον υποχρεωτικό σε περίπτωση ενοικίασης ή μεταβίβασης για όλα τα υφιστάμενα αλλά και νέα κτήρια ή τμήματα κτηρίων με χρήση κατοικίας ή καταστήματος ή επαγγελματικού χώρου (εκτός των κτηρίων με χρήση βιομηχανίας, βιοτεχνίας, αποθήκης, συνεργείου κ.λ.π.)

Από αρχές του 2016 είναι πλέον απαραίτητο και για κτίσματα κάτω των 50 τ.μ.

Έκδοση ΠΕΑ απαιτείται επίσης και για την ένταξη μιας κατοικίας στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων ”εξοικονομώ κατ’οίκων”του ΥΠΕΚΑ.

Ερχόμαστε στο χώρο σας για να κάνουμε την αυτοψία και για να παραλάβουμε οποιοδήποτε έγγραφο χρειάζεται και άμεσα εκδίδουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό και σας το παραδίδουμε.

 

Read more

Ανανεώσιμες Πήγες Ενεργείας

ananewsimes

Η ΜΠΑΛΟΥΚΑS Tεχνική εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας και θέτει ως πρωταρχικό στόχο, πέρα από την προώθηση της πράσινης ενέργειας, το οικονομικό όφελος για κάθε της πελάτη.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, ο ήλιος (φωτοβολταϊκά), η βιομάζα, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχάς, για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Δεύτερον, πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα.

 

Η  ΜΠΑΛΟΥΚΑS Tεχνική εταιρεία παρακολουθώντας ανελλιπώς όλες τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στον συγκεκριμένο τομέα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν την παραγωγή <<πράσινης>> ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα καθώς και ανεμογεννήτριες.

Επιλέγουμε εξοπλισμό από το ελεύθερο εμπόριο με βάση αποκλειστικά τα ποιοτικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια. Στόχος είναι ο συνδυασμός της ύψιστης ενεργειακής απόδοσης σε συνάρτηση με το χαμηλότερο δυνατό κατασκευαστικό κόστος.

 

Read more

Μελέτες Έκδοσης Αδειών

Εκπονούμε άμεσα και αξιόπιστα μελέτες έκδοσης αδειών επιχειρήσεων (ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας) καθώς και οικοδομικές άδειες κτηρίων και κατοικιών (ηλεκτρομηχανολογικές και κτηριακές μελέτες).

Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος
Η πολύχρονη εμπειρία μας στην έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μας καθιστούν μια αξιόπιστη και συμφέρουσα επιλογή  για την πλήρη διεκπεραίωση του φακέλου σας στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρηση σας.
Περισσότερα
Μελέτες Οικοδομικών Aδειών
Η ΜΠΑΛΟΥΚΑS Τεχνική εταιρεία εκπονεί ηλεκτρομηχανολογικές και ενεργειακές μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας και αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση τους στα αρμόδια Πολεοδομικά Γραφεία.
Περισσότερα
Μελέτες Πυρασφάλειας
Για την εκπόνηση και την διεκπεραίωση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία της μελέτης πυρασφάλειας για πάσης φύσεως και χρήσης κτήρια και επιχειρήσεις εμπιστευτείτε μας και τα χρήματα σας θα πιάσουν τόπο.
Περισσότερα
Read more

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

support

Ειδικευόμαστε στις συντηρήσεις κατοικιών,καταστημάτων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στοχεύοντας στην υψηλή λειτουργικότητα του εκάστοτε έργου.

Ειδικότερα προσφέρουμε υπηρεσίες συντήρησης που αφορούν τους παρακάτω τομείς:

 • Κατοικίες 
 • Καταστήματα
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

 

Η ΜΠΑΛΟΥΚΑS  Tεχνική εταιρεία αναλαμβάνει επίσης την σύνταξη πλήρους προγράμματος συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων και βιομηχανιών. Το πρόγραμμα συντήρησης αφορά μόνο τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους και όχι τον παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό ενός εργοστασίου, περιλαμβάνει δε:

Πλήρη καταγραφή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Αναλυτικό μηχανογραφημένο βιβλίο συντήρησης όπου περιγράφονται με ακρίβεια οι απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντήρησης όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και το οποίο ενημερώνεται , συμπληρώνεται και σφραγίζεται από το εκάστοτε συνεργείο που διενεργεί την συντήρηση. Έτσι ο κάθε διαχειριστής κτιρίου η ιδιοκτήτης βιομηχανίας μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις εργασίες συντήρησης που έχουν γίνει και τα ανταλλακτικά και υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Αναλυτικό μηχανογραφημένο βιβλίο υλικών και ανταλλακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις προληπτικές συντηρήσεις όπου αναγράφεται κάθε φορά το είδος και το κόστος του κάθε υλικού και ανταλλακτικού καθώς και το είδος της εγκατάστασης που αφορά.

Αναλυτικό μηχανογραφημένο βιβλίο βλαβών και έκτακτων συντηρήσεων ανά είδος εγκατάστασης, όπου αναγράφεται με ακρίβεια η ακριβής βλάβη ή η έκτακτη συντήρηση, το κόστος της εργασίας και το κόστος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Αναλυτικός πίνακας πιθανών υλικών και ανταλλακτικών , ανά κατηγορία εγκατάστασης, που απαιτούνται για την προληπτική συντήρηση και για πιθανές βλάβες, με βάση τον οποίο ο εκάστοτε διαχειριστής κτιρίου η ιδιοκτήτης βιομηχανίας δύναται να προβεί σε αναζήτηση προσφορών προμηθευτών για την πάγια προμήθεια όσων υλικών απαιτηθούν κατ έτος από τον μειοδότη προμηθευτή στις συγκεκριμένες τιμές της προσφοράς που θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον ένα εξάμηνο.

 

 

Read more

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Αναλαμβάνουμε την εκτέλεση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης ή ηλεκτρομηχανολογικού έργου όλων των βαθμίδων δυσκολίας.Με τα πλέον έμπειρα και αποτελεσματικά συνεργεία μας διεκπεραιώνουμε πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικά θέματα σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός πάντοτε χρονοδιαγράμματος) και ανταγωνιστικές τιμές.

Θέρμανση
Η εταιρεία μας  προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για εγκαταστάσεις θέρμανσης σε κατοικίες, πολυκατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που περιλαμβάνουν την μελέτη και την κατασκευή των εγκαταστάσεων θέρμανσης καθώς και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού.
Περισσότερα
Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
Έχοντας πολυετή εμπειρία στις μελέτες καθώς και τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εγγυόμαστε για μια πλήρη και εμπεριστατωμένη μελέτη φυσικού αερίου καθώς και την εγκατάσταση αυτής, χρησιμοποιώντας τα πλέον κατάλληλα υλικά.Εμπιστευθείτε μας για να έχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα όχι μόνο από άποψη εγκατάστασης αλλά και από άποψη οικονομίας.
Περισσότερα
Κλιματισμός
Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα των εγκαταστάσεων κλιματισμού (μελέτη – κατασκευή εγκαταστάσεων και εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων),παρέχοντας τις πλέον αξιόπιστες λύσεις στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
Περισσότερα
Ηλιακά Συστήματα
Οι εφαρμογές των ηλιακών συστημάτων είναι ποικίλες.Πέρα από την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης που είναι ευρέως διαδεδομένη, η θέρμανση και ψύξη χώρων καθώς και η θέρμανση πισίνων μέσω ηλιακών συστημάτων αποκτούν στις μέρες μας ιδιαίτερη ανταπόκριση.
Περισσότερα
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Η απαίτηση του σημερινού καταναλωτή για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που αφενός να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και αφετέρου να παρέχουν ασφάλεια και να διέπονται από τις βασικές αρχές της ηλεκτρικής οικονομίας και της χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης καθιστούν την εταιρεία μας αξιόπιστη επιλογή.
Περισσότερα
Υδραυλικά
Αναλαμβάνουμε την μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων οποιασδήποτε μορφής κτηρίων επιλέγοντας αξιόπιστα υλικά και εξοπλισμό και έχοντας πάντοτε ως κριτήριο την εύρυθμη λειτουργία του εκάστοτε χώρου.
Περισσότερα
Read more

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Διαθέτοντας πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μιας ευρείας γκάμας ηλεκτρομηχανολογικών μελετών τόσο όσον αφορά τις αναγκές κατοικιών όσο και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Μελέτες Θέρμανσης
Η μελέτη θέρμανσης αποτελεί έναν πρωτεύοντα παράγοντα για την δίχως προβλήματα κατασκευή οποιουδήποτε τύπου εγκατάστασης θέρμανσης, είτε αυτή αφορά κτήριο κατοικίας είτε επαγγελματικό κτήριο.
Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας
Στις μέρες μας, οι μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν ένα βαρυσήμαντο και πρωτεύον στάδιο για εκείνους που θέλουν με οργανωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο να διασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από την εφαρμογή διαφόρων συστημάτων.
Μελέτες Εξαερισμού – Αερισμού
Η εταιρεία μας διαθέτοντας άριστα οργανωμένο τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών καθώς και μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και τον σχεδιασμό εγκαταστάσεων εξαερισμού – αερισμού μπορεί να ανταποκριθεί από τις πιο απλές έως και τις πλέον σύνθετες και απαιτητικές εφαρμογές.
Μελέτες Εγκαταστάσεων Φυσικού Αεριού
Η σύνδεση της εγκατάστασης του φυσικού αερίου σας προϋποθέτει και την προσκόμιση της απαραίτητης μελέτης φυσικού αερίου στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για την εκπόνηση μιας μελέτης που αφορά είτε κεντρική ή ατομική θέρμανση είτε επαγγελματικούς ή βιομηχανικούς χώρους απευθυνθείτε σε μας.
Μελέτες Εγκαταστάσεων Υγραερίου
Η εταιρεία μας διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στις μελέτες εγκαταστάσεων υγραερίου αναλαμβάνει την μελέτη εγκατάστασης υγραερίου για οποιανδήποτε δραστηριότητα ή κτήριο είτε αυτές αφορούν κατοικίες είτε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Ηλεκτρολογικές Μελέτες – Μελέτες Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Η εταιρεία μας δύναται να ανταποκριθεί σε οποιανδήποτε ζήτηση μελέτης ηλεκτρικής εγκατάστασης από την πιο απλή έως και την πιο σύνθετη και απαιτητική εφαρμογή έχοντας πάντοτε ως πρωταρχικό στόχο την ευκολία του πελάτη.
Μελέτες Ανελκυστήρων
Η εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή πάσης φύσεως ανελκυστήρων και ανυψωτικών συστημάτων είναι υποχρεωτική για όλα τα νέα κτίρια πάνω από ένα όροφο, στα πλαίσια έκδοσης της οικοδομικής τους αδείας.
Μελέτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Η εκπόνηση μιας άρτιας μελέτης φωτοβολταικης εγκατάστασης αποτελεί αναγκαίο στάδιο για την εύρυθμη λειτουργία ενός φωτοβολταικου συστήματος,χωρίς λειτουργικά προβλήματα και οικονομικές σπατάλες.
Ενεργειακές Μελέτες Και Μελέτες Κενάκ
Η MΠΑΛΟΥΚΑS Τεχνική εταιρεία έχει την δυνατότητα να εκπονήσει ενεργειακές μελέτες για πάσης φύσεως κτήρια και εγκαταστάσεις προκειμένου να καταστούν σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Μελέτες Υδραυλικών Έργων Και Εγκαταστάσεων
Η εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων και υδραυλικών έργων που αφορούν την εξυπηρέτηση κτηρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθώς και η εξ ολοκλήρου κατασκευή του έργου είναι μια από τις βασικότερες δραστηριότητες της εταιρίας μας.
Read more