Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» συνεχίστηκε σήμερα 1/2/21 με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.