Μελέτες Βιομηχανικής Ψύξης Και Ψυκτικών Θαλάμων

meletes-psiktiki-8alami

H ΜΠΑΛΟΥΚΑS Τεχνική εταιρεία διαθέτοντας την επιστημονική και τεχνική εξειδίκευση καθώς και πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την εκπόνηση μελετών βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικού κλιματισμού αναλαμβάνει μελέτες για έργα βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικού κλιματισμού που αφορούν μεταποιητικές ή παραγωγικές βιομηχανίες τροφίμων, ψυκτικές αποθήκες τροφίμων, σούπερ μάρκετ, οινοποιεία, βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών, φαρμακαποθήκες, βιομηχανίες πλαστικών, φορτηγά πλοία ψυγεία κ.λ.π δραστηριότητες που απαιτούν για την λειτουργία τους οιανδήποτε τύπου εγκατάσταση ψύξης. Οι μελέτες που εκπονούμε αφορούν τόσο την κατασκευή μιας νέας εγκατάστασης ψύξης, όσο και την μετασκευή, ανακαίνιση, εκσυγχρονισμό ή ανακατασκευή οιασδήποτε υφιστάμενης εγκατάστασης βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικού κλιματισμού.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικού κλιματισμού, αποτελεί απόλυτα εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνική εργασία που απαιτεί ειδικές γνώσεις και έχει σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των απαιτήσεων και των συνθηκών ψύξης, τον υπολογισμό των εκάστοτε ψυκτικών φορτίων, την επιλογή του συστήματος ψύξης που είναι κατάλληλο για την κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις του κάθε έργου, την επιλογή του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, τον σχεδιασμό και τον υπολογισμό των σωληνώσεων των ψυκτικών δικτύων, τον υπολογισμό και τον σχεδιασμό των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κίνησης και αυτοματισμού των εγκαταστάσεων ψύξης καθώς και τον υπολογισμό και τον σχεδιασμό των υπολοίπων βοηθητικών για τις εγκαταστάσεις ψύξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (υδραυλικά, συστήματα ελέγχου και ασφαλείας).

Η εκπόνηση ειδικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την κατασκευή οιασδήποτε νέας κεντρικής εγκατάστασης βιομηχανικής ψύξης, ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικού κλιματισμού όσο και για τις περιπτώσεις ριζικής μετασκευής, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού η ανακατασκευής.