Μελέτες Εξαερισμού – Αερισμού

meletes-e3aerismosΗ ΜΠΑΛΟΥΚΑS Τεχνική εταιρεία αναλαμβάνει μελέτες εγκαταστάσεων εξαερισμού – αερισμού για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια (επαγγελματικά κτήρια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήματα μαζικής εστίασης, σούπερ μάρκετ, κτήρια γραφείων, μπαρ και κέντρα διασκέδασης, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτήρια συνάθροισης κοινού, κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων, δημόσια κτήρια, νοσοκομεία κ.λ.π.).

 

Εκπονούμε μελέτες εξαερισμού – αερισμού που αφορούν όλους τους γνωστούς τύπους εγκαταστάσεων όπως:

 • Απλά συστήματα κεντρικού εξαερισμού – αερισμού τα οποία περιλαμβάνουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (fan section) απαγωγής του εσωτερικού αέρα και προσαγωγής νωπού εξωτερικού αέρα μέσω μεταλλικών αεραγωγών (κανάλια) και στομίων (περσίδες) απαγωγής και προσαγωγής αέρα.
 • Συστήματα κεντρικού εξαερισμού – αερισμού με φιλτράρισμα του αέρα περιλαμβάνουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (fan section) απαγωγής του εσωτερικού αέρα και προσαγωγής νωπού εξωτερικού αέρα, μονάδες φίλτρων για το φιλτράρισμα είτε του προσαγόμενου νωπού αέρα είτε και του απαγόμενου από τον εσωτερικό χώρο αέρα, μεταλλικούς αεραγωγούς (κανάλια) και στόμια απαγωγής και προσαγωγής αέρα καθώς και διάφορα χειριστήρια ή αισθητήρες ρύπανσης για τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης.
 • Συστήματα απαγωγής καπναερίων από φούσκα επαγγελματικής κουζίνας εστιατορίου, κουζίνας ξενοδοχείου, ταβέρνας, ψητοπωλείου, πιτσαρίας κ.λ.π. οι οποίες περιλαμβάνουν ανοξείδωτα υπερτιθέμενα καλύμματα (φούσκα) μονού ή διπλού ρεύματος αέρα, ειδικό φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με οπισθοκλινή πτερύγια (κουταλοειδής ανεμιστήρας) κατάλληλο για απαγωγή από χοάνες επαγγελματικής κουζίνας, μεταλλικούς αεραγωγούς καθώς και ειδικά χειριστήρια πολλαπλών ταχυτήτων ή inverter για τον έλεγχο της λειτουργίας τους.
 • Συστήματα κεντρικού εξαερισμού – αερισμού με πλήρη διαχείριση και επεξεργασία του αέρα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης (θέρμανση , κλιματισμός, πρόψυξη ή προθέρμανση, free cooling, εναλλαγή θερμότητας προσαγόμενου – απαγόμενου αέρα, ύγρανση ή αφύγρανση, φιλτράρισμα κ.λ.π.).
 • Συστήματα εξαερισμού – αερισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων – βιομηχανικός εξαερισμός – αερισμός (συστήματα αποκονίωσης και εξαερισμού με βιομηχανικά φίλτρα, συστήματα αποκονίωσης με διαχωρισμό (φιλτροκυκλώνες/αεροφράκτες), συστήματα διαχείρισης βιομηχανικών αερίων ρύπων.

Η μελέτη εξαερισμού – αερισμού για την κατασκευή οποιουδήποτε συστήματος κεντρικού εξαερισμού και αερισμού σε επαγγελματικό χώρο η βιομηχανία, αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή αυτού του είδους των εγκαταστάσεων. Μέσω της μελέτης εξαερισμού – αερισμού είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι κάθε τέτοιας εγκατάστασης που είναι η μέγιστη καθαρότητα του αέρα, η σωστή κίνηση του αέρα στον χώρο χωρίς ενοχλητικά ρεύματα, ανεκτές από το άνθρωπο συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, όσο το δυνατόν μικρότερη εκπομπή θορύβου, ορθή κατασκευή, χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και κατά συνέπεια οικονομική λειτουργία, πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων και βλαβών καθώς και βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος κατασκευής.

Εκτός από τα παραπάνω η χρησιμότητα της μελέτης εξαερισμού – αερισμού έγκειται και στο γεγονός ότι μέσω αυτής προσδιορίζονται με ακρίβεια οι τεχνικές απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε έργου εξαερισμού – αερισμού εις τρόπο ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των προσφορών προμήθειας εξοπλισμού και κατασκευής.

Η μελέτη εξαερισμού – αερισμού σύμφωνα με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια του τριτογενούς τομέα με επιφάνεια πάνω από 50 τ.μ.(επαγγελματικά κτήρια, καταστήματα, κτήρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτήρια συνάθροισης κοινού, κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων, σούπερ μάρκετ, δημόσια κτήρια, νοσοκομεία κ.λ.π.).

 

 

Σε κάθε μελέτη εξαερισμού – αερισμού που εκπονούμε περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος με τους υπολογισμούς των απαιτήσεων σε εξαερισμό – αερισμό του κάθε χώρου ή της εκάστοτε επαγγελματικής ή βιομηχανικής εγκατάστασης.
 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων αεραγωγών και επιλογής του απαιτούμενου εξοπλισμού (μονάδες αερισμού – εξαερισμού, ανεμιστήρες, στόμια προσαγωγής, απαγωγής και ανακυκλοφορίας αέρα, μονάδες ανάκτησης θερμότητας, φίλτρα αέρα κ.λ.π.)
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικά σχέδια κίνησης και αυτοματισμού των συστημάτων εξαερισμού – αερισμού, κατασκευαστικές λεπτομέρειες).